Trafik kazası yaralanmalı ölümlü sigorta avukatı tazminat

Trafik Kazalarında Tazminat


Günümüz dünyasında ve ülkemizde, araç sayılarının çoğalması, yolların bu yoğunluğu kaldıramaması, sürücülerin hataları, trafik cezalarının yeterli düzeyde olmaması gibi sebeplerle her yıl on binlerce maddi hasarlı ya da ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalarda kimi zaman ne yazık ki yaralanma ve ölüm vakaları da oluşmakta, her yıl binlerce insan bu tür kazalardan dolayı yakınlarını kaybetmekte yahut ağır yaralanmalar ve travmalar geçirmektedir.

Kaza mağdurları ya da ölen kişinin yakınları, sigorta mevzuatına aşina olmamaları, zamanaşımı, kusur oranları gibi hukuki bilgilerde eksiklik ve özellikle son dönemde türeyen “tazminat aracıları” şirketlerin yanlış ve art niyetli yönlendirmeleri sebebiyle ağır mağduriyet yaşamaktadır. Hak sahiplerinin haklarını aramaması ya da arayamaması sebepleriyle devletçe kurulan Güvence Hesabında biriken meblağ günümüz itibariyle yaklaşık olarak 25.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Hukukumuz Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, halk arasında “Trafik Sigortası” olarak da bilinen sigorta ile kaza mağdurları ya da yakınlarının mağduriyetini gidermek amacıyla bir dizi önlemler almıştır. Kazazedelerin yahut kazazede yakınlarının sigorta şirketlerinden talep edebileceği tazminat çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar iki gruba ayrılmaktadır.

– Manevi Tazminat :Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin kendisi ya da ölüm halinde mirasçılarının başvurabileceği tazminat türüdür. Ancak belirtmek gerekir ki bazı poliçeler haricinde bu tazminat türünden sigorta şirketleri sorumlu değildir. Yalnızca kazaya karışan diğer sürücü yahut yakınlarına karşı başvurulabilecek bir yoldur.

– Maddi Tazminat  : Meydana gelen trafik kazası sonucu ölüm vakası oluşması halinde, ölen kazazedenin bakmakla yükümlü olduğu yakınları destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanacaktır. Şayet, trafik kazası sonucu yaralanma meydana gelmiş ise maluliyet oranına göre iş gücü kaybı tazminatı talep edilebilecektir. Bundan başka,

  • Kazazedenin ömrü boyunca bakıma muhtaç hale gelmesi hususunda bakıcı ücretleri,
  • Kaza sebebiyle oluşacak tedavi masrafları,
  • Kaza sebebiyle araçta meydana gelecek hasarlar da zarar gören veya yakınları tarafından talep edilebilecektir.

14.04.2016 tarihli ve 6704 Sayılı Kanun ile, zarar gören tarafın mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içerisinde hukuksa yola başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, başvuru yolu tüketilmeden açılacak olan davaların reddine karar verilmektedir. Sigorta şirketleri ise, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı cevap vermek zorundadır. Yine günümüzde önemli bir uygulama alanı bulunan arabuluculuk da bu dava türlerinde tüketilmesi gereken bir yol olarak gösterilmektedir.

Yine trafik kazalarından doğan talep hakları 2 ve 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Bu sürelerin kaçırılması halinde tazminat talepleri ileri sürülemeyecektir. Ancak trafik kazası sonucu oluşan durum ceza davasını gerektirir ve ceza kanununda bu suç türü için daha fazla zamanaşımı süresi öngörülmüşse bu süre uygulanacaktır. Bir çok kişi zamanaşımı sürelerinin aşılması yahut yanlış hesaplanması sonucu mağduriyete uğramakta, hak talebi bulunduğu bir çok tazminatı talep edememektedir.

Özellikle son dönemde hasar yönetim ve danışmanlık adı altında birçok şirket trafik kazalarının takibini yapmak amacıyla kazazedeler ile iletişime geçerek yüksek vaatler ile yüksek bedeller talep etmektedirler. Öncelikle belirtmek gerekir ki, trafik kazası sonucu yukarıda oluşan belirtilen hakların tamamı tazminat hukukuna tabi olup, alanında uzman, deneyimli, hesap sistemini bilen hukukçular tarafından yürütülmelidir. Bu denli acı bir durumda daha fazla hak kaybına uğramamak ve daha fazla mağduriyete yol açmamak amacıyla tazminat hukukunda uzman ve deneyimli bir avukata başvurulması tavsiye edilmektedir.

Av. Zafer Ender Gür, Mart 2019


Bizimle iletişime geçin
Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Share your thoughts