Faaliyet Alanlarımız

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, uzun yıllar boyunca elde ettiği deneyimleriyle birlikte bir çok hukuk dalında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, gayrimenkul hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku İstanbul Avukat ÇağlayanBüromuz gerek gerçek kişilere gerekse de tüzel kişilere yapı izin belgesi ve yapı kullanım izin belgesinin alınması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, imar mevzuatına aykırılıkların çözümlenmesi, imar planlarının oluşturulması müzakerelerinde ve imar planlarının iptali davalarında temsil, kat mülkiyetinin kurulması ve kat mülkiyetine mevzuatına aykırılıkların çözümlenmesi gibi konularda etkili ve hızlı çözümler sunmaktadır.

Bunun yanı sıra,

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, feshi ve takibi,
 • Tapu iptal ve tescil,
 • Tasarrufun iptali,
 • 2B arazilerinin tescili,
 • Kamulaştırma işlemleri,
 • İpotek tesisi, fekki ve takipleri,
 • Ecrimisil ve intifadan men,

gibi alanlarda da etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Sigorta Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, birçok sigorta türünde ortaya çıkabilecek hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların çözümü için hukuk ve danışmanlık desteği sağlamaktadır.  

Trafik kazası avukatı istanbul izmir ankara çağlayan

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, zorunlu mali sorumluluk sigortası, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, karayolları taşıyıcı sorumluluk sigortası ve muhtelif sigorta çeşitlerinde oluşabilecek ihtilafların çözümü, müvekkillerin mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi konusunda en hızlı ve sağlıklı çözümü sağlamaktadır.  Bu kapsamda,

 • Kaza tespit tutanağı, ölüm/yaralanma belgelerinin alınması ve tasdiki,
 • Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yazışmaların yerine getirilmesi
 • Dosyaların hazırlanması
 • Dava ve icra takiplerinin yapılması

gibi hususlarda etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Ceza Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, ceza hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Davası Avukatı İstanbul

Bir suçun mağduru olan kişinin Cumhuriyet Savcılığı’na başvurması yahut bir suçun şüphelisi sıfatıyla hakkında soruşturma başlatılması ile kişi hakkında başlayan süreçte kolluk birimlerince delillerin toplanması, CMK uyarınca uygulanacak tedbirlerin incelenmesi, kovuşturma aşamasında mahkeme önünde temsil gibi birçok iş ve işlem bulunmakta olup, büromuz bütün bu süreç içerisinde mağdur tarafın mağduriyetlerinin giderilmesi, şüpheli/sanık tarafın etkin ve kuvvetli bir savunma ile donatılması amacıyla adli makamlar önünde temsil edilmesi bakımından titiz, özenli bir çalışma prensibi edinmiş bulunmaktadır.

YGÜ Hukuk ve Danışmanlık deneyimli ve uzman kadrosu ile,

 • Kasten öldürme davası,
 • Kasten/taksirle yaralama davaları,
 • Dolandırıcılık,
 • Zimmet davası,
 • Resmî belgede sahtecilik,
 • Hakaret davası,
 • Hırsızlık,
 • Bilişim suçları dava,
 • İmar ve ihale ile ilgili suçlar,
 • Mali suç davaları,
 • 6284 Sayılı kanunda belirlenen tedbirler

gibi alanlarda etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, tüzel kişiliğe sahip şirketlerin hukuki ihtilaflarının çözümü, hukuki danışmanlık desteklerinin sağlanması, son dönemde uygulama alanı bulan arabuluculuk uygulaması çerçevesinde görüşmelerde temsil edilmesi hususlarında hizmet vermektedir.

Ticaret Davaları Ticaret Hukuku Avukat İstanbul Çağlayan

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık deneyimli ve uzman kadrosu ile,

 • Şirket kuruluşları ve ana sözleşmelerin hazırlanması,
 • Ticaret siciline tescil işlemleri,
 • Genel kurul kararlarının iptali,
 • Şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alım-satım, kredi, cari hesap ve bayilik işlemleri,
 • Şirket ortakları arası sözleşmeler, pay devirleri,
 • Ticari ihtilaftan kaynaklanan alacaklar, tazminatların takibi ve sonuçlandırılması,
 • Haksız rekabet, marka tecavüzü davaları,
 • Arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi,

gibi konularda etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, miras hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku Davaları Avukatı İstanbulYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık deneyimli ve uzman kadrosu ile,

 • Veraset ilamı alınması,
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve tescili,
 • Vasiyetname iptali davaları,
 • Miras reddi ve mirastan feragat,
 • İntikal ve tescil işlemleri,
 • Paylı mülkiyet/müşterek mülkiyet tescil işlemleri,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali,
 • Muris muvazaası sebebiyle yapılan işlemlerin iptali,
 • Tenkis davaları,

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, iş hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İşe İade Davası Avukatı İstanbul İş Davaları MahkemesiYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık deneyimli ve uzman kadrosu ile,

 • İşçilik alacaklarının tahsili,
 • İşe iade,
 • Hizmet tespiti,
 • Ücret tespiti,
 • İş kazalarından doğan tazminatlar,
 • Prim borçlarının iptali,
 • Arabuluculuk görüşmelerinin yapılması,
 • İş sözleşmeleri, ücret sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İş yeri yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İşçi-işyeri devri sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Alt-üst işveren sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Fesih işlemleri

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve çözüm odaklı bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, aile hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık deneyimli ve uzman kadrosu ile,

 • Boşanma davalarında maddi, manevi tazminat ve nafaka,
 • Nafakanın yükseltilmesi, kaldırılması, azaltılması,
 • Nafaka alacaklarının tahsili,
 • Velayet değiştirilmesi, kaldırılması, sınırlanması,
 • Babalık veya babalığın reddi,
 • Evlat edinme,
 • Mal rejimi tasfiyesi,
 • Yabancı ülke mahkemesinden alınan kararların Türk mahkemelerinde tanınması ve uygulanması işlemleri,
 • 6284 Sayılı kanundan doğan koruma tedbirlerinin alınması, uygulanması yahut kaldırılması,

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, icra ve iflas hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

icra iflas avukatı istanbul çağlayan adliyesiYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık gerek gerçek kişilere gerekse şirket tüzel kişilerine ve kurumlara, alanında uzman ekibi ile birlikte,

 • İlamlı-ilamsız takipler,
 • Kıymetli evraktan kaynaklanan takipler,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipler,
 • İtirazın kaldırılması yahut iptali işlemleri,
 • Menfi tespit ve istirdat,
 • İhtiyat-i haciz işlemleri,

gibi hususlar ile alacaklı taraf bakımından alacağın hızlı ve eksiksiz olarak tahsili, borçlu taraf bakımından ise tarafı olmadığı borca ilişkin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kapsamlı, mobil ve her türlü teknoloji ile donatılmış bir hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim Hukuku

Günümüz şartlarında sosyal medya kullanımının çoğalması sonucu ceza yargılamasına konu olan suçların internet üzerinden işlenmesine sebebiyet vermekte, bu durum şahısların kişilik haklarının zedelenmesine yol açmaktadır. 

Bilişim Hukuku Avukatı İstanbul İzmir AnkaraBüromuz, bilişim suçları ile ilgili ceza soruşturmaları ve davalarında, özel hukuk ihtilaflarında taraf vekilliği olmak üzere etkin ve nitelikli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda,

 • Bilişim sistemine yetkisiz olarak girme,
 • Bilişim sisteminin engellenmesi,
 • Bilişim sistemine haksız müdahale,
 • Banka veya kredi kartı aracılığıyla işlenebilen suçlar,
 • Bilişim sistemleri araç kullanılarak işlenen hakaret, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlar
 • Fikri hakların korunması,
 • Eser sözleşmelerinin tanzimi,
 • Telif haklarına aykırı yapılan yayınların kaldırılması

gibi alanlarda etkin, saygın ve her türlü teknoloji ile donatılmış bir hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

İdare Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

idare hukuku avukatı istanbul çağlayanYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık,

 • Her türlü haksız idari işlemin iptali,
 • İdari kurumların haksız fiilleri sebebiyle maddi ve manevi tazminat,
 • Disiplin soruşturmalarında görüş bildirme, yazışma yapılması,
 • İdare ve vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay nezdinde taraf vekilliği,
 • Tam yargı davaları,

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık, yabancılar ve vatandaşlık hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancılar Hukuku Türk Vatandaşlığı Avukat İstanbulYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık alanında uzman ve yetkin kadrosu ile,

 • Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Oturma ve çalışma izni alınması,
 • Eğitim ve öğretim izni alınması,
 • İdari başvuruların yapılması ve sürecin takibin,
 • Vatandaşlığın kaybı yahut deport edilme halinde taraf vekilliği
 • Yabancıların Türkiye’de işlediği suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, taraf vekilliği

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.

Basın ve Sosyal Medya Hukuku

Günümüz şartlarında basın ve medya yoluyla  ceza yargılamasına konu olan suçların basın yayın organları araç kullanılmak suretiyle işlenmesine sebebiyet vermekte, bu durum şahısların kişilik haklarının zedelenmesine yol açmaktadır.  

Basın ve Sosyal Medya Suçları Avukat Bilişim İstanbul DavalarYılmaz&Gür&Ünal Hukuk ve Danışmanlık uzman ekip ve kadrosuyla, günümüz dünyasında çok önemli bir yer edinen sosyal medya kullanımı bakımından oluşabilecek her türlü ihtilafın çözümünden kapsamlı ve etkili bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz,

 • Sosyal medya ve görsel, işitsel ve yazılı basın organları üzerinden gerçekleştirilen haksız fiillerden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Tekzip metinlerinin yayınlanması,
 • Kişilik haklarını ihlal eden yazılı ve görsel yayınların kaldırılması,
 • Erişim engeli talepleri,
 • İçerik kaldırılması talepleri

gibi alanlarda kapsamlı, etkili ve saygın bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız mı var?

Alanında uzman avukat kadromuz ile hukuki ihtilaflarınıza ilişkin sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki butondan iletişime geçebilirsiniz.